Kto sme

Adresa našej web stránky je: https://www.radyvlade.sk.

 

Aké osobné údaje zbierame a prečo

 

Komentáre

Pod našimi článkami sú zobrazované komentáre z web stránky facebook.com V tomto prípade budú zbierané vaše cookies tretou stranou, teda stránkou facebook.com. Zásady ochrany osobných údajov tejto stránky nájdete na týchto adresách:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Kontaktný formulár

Na webovej stránke máme umiestnené kontaktné formuláre, kde zadávate svoje osobné údaje: meno a e-mailovú adresu. Z bezpečnostných dôvodov sa pri odoslaní formulára ukladá aj IP adresa Vášho počítača.

Kontaktné formuláre slúžia na otázky v súvislosti s našou ponukou služieb a výrobkov, na objednávanie našich služieb alebo výrobkov alebo na odoslanie správy. Tieto údaje z kontaktných formulárov využívame iba na komunikáciu s Vami o konkrétnej objednávke alebo projekte. Ďalej ich nespracovávame ani nevyužívam na marketingové účely.

Z Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a neposkytujeme ich tretím stranám.

 

Odstránenie Vašich osobných údajov z našej databázy

Môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov z nášho zoznamu.

Uchovávané budú iba údaje na dokladoch, ktoré podliehajú zákonom o účtovníctve a/alebo daniach prípadne iným zákonom, podľa ktorých je určité doklady /napr. objednávky, faktúry, doklady o platbe, atď./ povinnosť uchovávať zákonom stanovený počet rokov.

 

Súbory cookies

Súbory cookies sú kúsky dát jedinečné pre váš počítač. Pomáhajú stránke zobrazovať Vám obsah prispôsobený vašim preferenciám.

Cookies sú z našej webovej stránky ukladané aj analytickým nástrojom Google Analytics. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Na webovej stránke využívam analytický nástroj Google Analytics upravený tak, že zbierané údaje sú anomymizované. Pomocou neho sledujem návštevnosť webových stránok a vyhodnocujem a upravujem jej obsah, aby stránka bola prehľadnejšia a zaujímavejšia pre návštevníkov.

Zásady ochrany osobných údajov u Google nájdete tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 

Obsah smerovaný z iných webových stránok – cookies tretích strán

Ide o cookies, ktoré o vás zbierajú iné stránky, ktorých obsah zdieľame.

Články môžu obsahovať obsah /videá, obrázky, články, komentáre FB, atď./ vložené z iných web stránok. Takýto vložený obsah sa správa rovnakým spôsobom, akoby návštevník prehliadal web, z ktorého boli prebrané. Teda zbiera cookies s niektorými Vašimi osobnými údajmi a môže monitorovať Vaše správanie v súvislosti s týmto vloženým obsahom.

Používanie cookies môžete zakázať vo Vašom prehliadači.

môžme tam do GDPR napísať :
Pravo na anonymizáciu : klient môže udať udať falošné údaje mena, zamestnania, pod prechodným mailom /a zabezpečiť si anonymizáciu / ale v tom prípade si je vedomí, že nemôže podávať petície v rozpore so zákonom – Zákon 85/1990 Zb. z 27. marca 1990 o petičnom práve a a vedenie stránky má právo trvale zrušiť účet na zabezpečenie bezpečného a slušného chodu stránky ( napr. prípady anonymného osočovania a neadekvátnych postojov pod rúškou anonymity)

-prevádzkovateľ a zodpovedná osoba : MUDr. Martin Gabarík, Jeľšová 3 , Šaľa, 60186@email.cz
-účel spracúvania osobných údajov a oprávnené záujmy : identifikácia sa s názorom a autorstvo názoru, kompetentnosť v obore, možnosť vyjadrenia sa petične ( potrebné udaje vyplívajúce z Zákon 85/1990 Zb. z 27. marca 1990 o petičnom práve), zabezpečenie minimálne emailovej komunikácie
-príjemcovia osobných údajov a poskytnutie údajov do 3tích krajín: osobné údaje sú prístupné zmluvne len vedeniu stránky a ostatným členom diskusie v rozsahu identifikácie s názorom a odbornou spôsobilostou a zákonne v minimálne zákonom definovanom rozsahu petičnému výboru a predkladajúcim orgánom. Stránka má šifrovanie na technické zabezpečenie ochrany osobných údajov
– doba uchovávania osobných údajov: po dobu registrácie na stránke + 1 mesiac v zálohách v prípade závažnej poruchy stránky. Právo čiastočne či úplne odvolať súhlas sa vzťahuje so zrušením registrácie v rozpore s myšlienkou stránky Stáť si za svojím názorom. Dotknutá osoba má právo na neodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov – formou vyplnenia nastavenia účtu .

-klient má právo podať sťažnosť dozornému orgánu
-dotknutá osoba má právo neposkytnúť osobné údaje, ale následkom môže byť dočasné alebo trvalé zablokovanie účtu/registrácie vedením stránky ( bez finančnej či inej sankcie)
– osobné údaje nepodliehajú automatickému profilovaniu osobných údajov a pseudonymizácii